نویسنده = غزاله واعظ موسوی
تعداد مقالات: 1
1. هنر و معنویت دینی کنکاشی در اندیشه‌ی سید حسین نصر و خصلت های هنر سنتی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 29-34

منصور حسامی؛ غزاله واعظ موسوی