دو فصلنامه علمی - تخصصی «مطالعات هنرهای تجسمی» نشریه ای تخصصی وابسته به دانشکده هنر و معماری دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد که براساس مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور گسترش ارتباطات علمی و فراهم سازی بستری مناسب برای هدفمندسازی پژوهش ها، انتشار یافته های پژوهشی و  ارتقای کیفی و کمی هنر با همکاری انجمن هنرهای تجسمی ایران منتشر می شود.

این نشریه ضمن رعایت تمامی شاخصه های نشریات علمی کشور و با هدف توسعه و ترویج دستاوردهای علمی-پژوهشی پژوهشگران پذیرای دانش و تجربه تمامی استادان و اندیشمندان عرصه هنر در قالب مقالات علمی می باشد

_______________________________________________________

براساس قرارداد با شرکت سیناوب تمامی مقالات ارسالی به مجله قبل از ورود به فرایند داوری از طریق نرم افزارهای مشاهبت یاب، همتا یاب و سمیم نوربررسی خواهند شد

   

_______________________________________________________

  دریافت، چاپ و بازپخش مقاله از سایت فصلنامه رایگان است

__________________________________________________________

__________________________________________________________

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) است و از آئین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌کند.

_________________________________________________________

 

عنوان نشریه: دو فصلنامه مطالعات هنرهای تجسمی

صاحب امتیاز: دانشگاه سیستان و بلوچستان (با همکاری انجمن هنرهای تجسمی ایران)

دسته بندی موضوعی: علوم انسانی

نوع داوری: دوسو ناشناس

میانگین زمان داوری: 2 ماه

دوره انتشار: دوفصلنامه

زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

نوع انتشار: الکترونیکی

نوع دسترسی: رایگان (تمام متن)

تلفن: 31136403-054

درگاه اینترنتی: http://jart.usb.ac.ir

پست الکترونیک: jm.honar@usb.ac.ir

 _____________________________________________________________________

نکات مهم:

1- مجله مقالاتی را می پذیرد که توسط عضو هیات علمی یا اعضای پژوهشکده های معتبر علمی و هنری تالیف شده باشد. مقالات دانشجویی در صورتی پذیرفته می شود که با همکاری یک عضو هیات علمی نوشته شده باشد.

فرم تعهدنامه

فرم تعارض منافع

2- دریافت شناسه اُرکید مطابق با راهنمای ذیل و درج آن در سامانه برای تمامی نویسندگان مقاله الزامی است.

راهنمای دریافت شناسه اُرکید

3- امکان بازپس گیری مقاله پس از ارسال آن برای داوری وجود ندارد.

 

ابر واژگان