درباره نشریه

دوفصلنامه "مطالعات هنرهای تجسمی" نشریه ای تخصصی و وابسته به دانشکده هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان می باشد که به‌ منظور فراهم‌سازی بستری مناسب برای توسعه و ارتقای کیفی و کمی هنر و با هدف توسعه و ترویج دستاوردهای علمی - پژوهشی پژوهشگران با همکاری انجمن هنرهای تجسمی ایران منتشر می شود.

این مجله در تمامی حوزه های هنری از جمله پژوهش هنر، حفاظت و مرمت بناهای تاریخی، صنایع دستی، فرش، نقاشی و مهندسی معماری پذیرای مقالات علمی استادان و اندیشمندان عرصه هنر   می باشد.